Obsługę techniczną związaną z SMS Premium, sprawuje firma RPDP Robert Paszkowski, 02-143 Warszawa, Żwirki i Wigury 3/10, NIP 1182105129.

a) Serwis polega na udostępnieniu infrastruktury technicznej SMS Premium do dodania ogłoszenia płatnego w serwisie lokalnym StrefaSkilla.pl

Koszt wysłania SMS wynosi:

- 71480 1zł zł netto (1,23 zł brutto).

- 72480 2 zł netto (2,46 zł brutto).

- 73480 3 zł netto (3,69 zł brutto).

- 74480 4 zł netto (4,92 zł brutto).

- 75480 5 zł netto (6,15 zł brutto).

- 76480 6 zł netto (7,38 zł brutto).

- 79480 9 zł netto (11,07 zł brutto).

- 91400 14 zł netto (17,22 zł brutto).

- 91900 19 zł netto (23,37 zł brutto).

-92550 25 zł netto (30.75 zł brutto)

 

Tylko poprawnie wysłany SMS z dokładnie wpisaną komendą i numerem Premium, uprawnia do uzyskania

kodu jednorazowego. W przypadku błędnie wpisanego SMSa, Użytkownik otrzyma komunikat o błędnie

wysłanej komendzie. Zgodnie z zasadami opłata za każdego wysłanego SMSa jest pobierana przez

operatorów GSM w momencie jego wysłania, nawet jeśli jest to nieprawidłowy SMS. Organizator informuje,

iż nie ma obowiązku zwrotu kosztów SMSa bądź przesłania ponownie kodu, w przypadku jeśli Użytkownik

wysłał błędną treść SMSa.

Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu, bądź

nieotrzymania SMSa z kodem, mimo wysłania prawidłowej treści SMS, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia

zdarzenia będącego przyczyną reklamacji poprzez wysłanie e-maila na adres: [email protected]

Usługodawcą (prowadzącym Serwis) jest Oskar Tomaszek(właściciel serwisu StrefaSkilla.pl) zamieszkały: ul. Leśmiana 12, 55-011 Siechnice, Tel.: 795 898 593, Kontakt email: [email protected], prowadzący serwis pod nazwą StrefaSkilla.pl.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości przesłane przez Uczestnika w formie SMS nie dostarczone lub opóźnione z przyczyn leżących po stronie Operatora sieci komórkowej.

Regulamin usług sms- http://microsms.pl/files/regulations/
Reklamacje sms - http://microsms.pl/customer/complaint/